Categories Archives: Ndryshe

Burra..!.

Kurdo që të kaloni pranë këtij vendi, Bakias Sherife, kujtoni përherë se, aty janë varrosur trupat e më të mirëve të njerëzisë, pas të dërguarve të Zotit! Aty pushojnë ata, që All-llahu i Madhëruar në Kur’an i quajti “burra ...