Hoxhë Sulejman Rustemi, Tema: Midis Frikës dhe Shpresës

105
0

Hoxhë Sulejman Rustemi, Tema: Midis Frikës dhe Shpresës

Klikoni në linkun e mëposhtëm:

Ligjëratë e mbajtur në xhaminë e Fondacionit të Rinisë Islame në Zyrih, të Xhumanë me datë 28 Qershor 2013 nga imami Sulejman Rustemi. Tema: Midis Frikës dhe Shpresës Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, Zotit të botëve. Paqja dhe mëshira qoftë mbi të Dërguarin e Tij salallahu alejhi ue selem, mbi familjen dhe shokët e tij e të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Imami e fokuson ligjërimin e tij në rëndësinë e dashurisë që besimtari i vërtetë duhet të lidhet me madhëirmin dhe me respektimin e Allahut. Besimtari e do Allahun sikur që e do i suduari sunduesin e tij, sikur që robi e do zotriun e tij, sikur dashuria e krijesës ndaj krijuesit të tij. Për këtë ata që e duan Allahun dhe janë të sinqertë në këtë dashuri ata jetojnë mes frikës dhe shpresës. Shpresa e tyre është e lidhur me Mëshirën e Allahut dhe poashtu nuk i frigohen aksujt përveç Allahut. Ata të cilët shpresojnë në Allahun në të njejtën kohë janë edhe ata që më së shumti ia kanë frikën Allahut. Allahu thotë: Pyeti idhujtarët që u luten idhujve, kërkojnë t’i afrohen Zotit të tyre, madje edhe më të afërtit, duke shpresuar mëshirën e Tij dhe duke iu frikësuar dënimit të Tij. Me të vërtetë nga dënimi i Zotit tënd duhet të ruhet çdokush( isra 57). ****************************************­**********

www.rtvislam.com www.radioislame.com ****************************************­*************************

Shikues i/e nderuar! Nëse e keni gjetur këtë material të dobishëm, ju lutemi që ta shpërndani sa të keni mundësi nëpër webfaqet tuaja, nëpër profilet dhe faqet tuaja në facebook, në shoqerinë tuaj përmës emailit si dhe nëpërmjet youtubes ose formave të ndryshme që ju i mendoni pozitive. Gjithashtu ju mund ta përdorni këtë material, nëse ju nevojitet, edhe për montazhe të ndryshme në dobi të davetit. Allahu ju shpërbleftë. Amin! *************************************************************************

Dua: O Allah bëje të qartë të vërtetën dhe na mundëso ta ndjekim dhe bëje të qartë të pavërtetën dhe na mundësi ta braktisim. Amin! O Muslimanë! Drejtohuni Allahut dhe Lutjuni vetëm Atij, e askujt tjetër.

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here