Libri “Enciklopedia e dijensë dhe urtësisë”

110
0

Përkthimi i veprës klasike Xhamiu-l-ulum ve-l-Hikem të muhadithit të njohur Ibn Rexheb el-Hanbeli.

Një përzgjedhje në komentin e 50 hadithe të të Dërguarit së bashku me mësimet që nxirren nga to dhe fjalët e sahabëve lidhur me to.

Libri është përkthyer nga Dr. Selim Sulejmani, ka 646 faqe, kopertina e fortë, e botuar nga SIRA – Prishtinë.

Përmbajtja e librit: Shenime për autorin Veprat vlerësohen në bazë të qëllimit Domethënia e hixhretit Nijeti në terminologjinë e fikhut Islami, Imani dhe Ihsani Pesë shtyllat e islamit Etapat e krijimit të njeriut; Kaderi Ibadeti dhe bidati Pastrimi i zemrave Feja është këshillë Mbrojtja e gjakut, nderit dhe pasurisë Si duhet kryer obligimet Unë jam i mirë Largimi nga të dyshimtat Lëre të kotën Koncepti i vëllazërisë Vlera e jetës Mirësjellja Mos u zemëro Koncepti i ihsanit Koncepti i takvasë (devotshmësisë) Mbrojtja e Allahut Koncepti i trupit Koncepti i besnikërisë Rruga e xhenetit Përgjegjësia ndaj vetvetës Kush gjen mirë le të falenderoj Allahun, e kush gjen keq le ta fajësoj vetvetën Çka mund të jepni sadaka Edhe kjo është sadaka Mirësia Pasimi i sunetit Veprat që të mundësojnë xhenetin Heshtja është mëshirë Koncepti i zuhdit Maturia Bazat e gjykimit në islam Vetëveprimi Solidariteti Vlera e lehtësimit Si llogariten të mirat Koncepti evlia Çka i është falur umetit Mbi gabimin dhe harresën Mbi statusin e të detyruarit Mos e lakmo këtë botë Shenjat e imanit Lutja Trashëgimia Afërsia nga gjaku dhe gjiri Ushqimet e ndaluara Krejt çka dehë është haram Si të ushqehemi Koncepti mynafik Mbështetja në Allahun Dhikri Sunetet e dhikrit të përditshëm

Për më shumë:

Adresa: Fondacioni i Rinisë Islame Seebacherstrasse 67, 8052 Cyrih Zvicër

Tel +41 (0) 43 300 16 70 Mobile +41 (0) 79 469 50 36

www.islamischen.ch porositeni duke klikuar ketu: http://islamischen.ch/shop/albanisch/…

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here