Lotë dhe emocione në Amerika’s Got Talent.. Ilahia për Profetin Muhamed a.s. që ngriti peshë publikun (video)

Lotë dhe emocione në Amerika’s Got Talent.. Ilahia për Profetin Muhamed a.s. që ngriti peshë publikun (video)