NGA: MIFTAR AJDINI! NDOSHTA KURRË NUK DO TË JEMI TË PASUR NË DYNJA, POR DO TË JEMI NË AHIRET!

396
0

NDOSHTA KURRË NUK DO TË JEMI TË PASUR NË DYNJA, POR DO TË JEMI NË AHIRET!

* Ndoshta kurrë …

* Ndoshta kurrë nuk mund të kemi shumë para,

* ndoshta kurrë nuk mund të kemi automobil të mirë,

* ndoshta nuk do të kryejmë fakultet,

* ndoshta kurrë nuk do të martohemi,

* ndoshta nuk do të kemi fëmijë dhe nipër e mbesa,

* ndoshta nuk do të jetojmë gjatë,

* ndoshta kurrë në jetë nuk do të arrijmë atë që dëshirojmë,

* ndoshta kurrë nuk do të jemi me njerëzit që i duam,

* ndoshta kurrë nuk do të kontribuojmë për botën aq sa mundemi me të vërtetë,

* ndoshta kurrë Allahut nuk do t’i robërohemi ashtu si duhet,

* ndoshta kurrë nuk do të jemi ata që duam të jemi.

Por pa “ndoshta” ne do t’i arrijmë disa gjëra në jetë, sepse këtë na e ka premtuar Allahu i Plotfuqishëm dhe i Dërguari i Tij.

* Me siguri Allahu i Plotfuqishëm, i fshin mëkatet nëse falemi dhe agjërojmë: “Pesë namazet ditore, xhumaja deri në xhumanë tjetër, ramazani deri në ramazan – i fshijnë mëkatet, nëse ju shmangemi mëkateve të mëdha.” (Muslimi)

* Me siguri do të kemi sevap për çdo punë tonë të mirë, sepse Allahu i Plotfuqishëm, në suren ez-Zilzal, thotë: “Ai që ka punuar ndonjë të mirë, qoftë ajo e vogël madje sa thërmia, do ta shohë atë.”

* Me siguri do të jemi të mbrojtur nga Zjarri me shehadet të sinqertë, sepse Pejgamberi (savs), ka thënë: “Nuk ka asnjë njeri që sinqerisht, nga zemra, dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi (savs), është i dërguari i Tij, e që Allahu të mos ia ndalojë zjarrin e xhehenemit.” (Buhariu dhe Muslimi)

* Me siguri ne do të kemi sukses nëse nuk jemi dorështrënguar, sepse Allahu i Plotfuqishëm, thotë: “E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të jenë fitues.” (el-Hashr, 9)

* Me siguri nga ndarja e sadakës kemi dobi: “Sadaka i fshin mëkatet, sikur uji së e shuan zjarrin! (Muslimi)

* Me siguri Allahu i Plotfuqishëm është i mëshirshëm dhe do të na falë: “Thuaj: ‘O robërit e mi, që i keni bërë keq vetvetes, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i falë të gjitha mëkatet. Ai, me të vërtetë, është falës dhe i mëshirshëm.” (ez-Zumer, 53)

* Me siguri ne do të shpërblehemi për çdo shkronjë (harf) të lexuar nga Kurani: “Kush e lexon një harf nga Libri i Allahut, atij i takon një vepër e mirë, e cila vlerësohet deri në 10 herë. Unë nuk them se ‘elif- lam-mim’ është një harf, por elifi është një harf, lami është një harf dhe mimi është një harf.”

Të dashur vëllezër e motra,

Mos e ngarkoni veten shumë me dynjanë, sepse ajo është e përkohshme. Ne jemi vetëm udhëtarë, që nga disa vite i kalojmë në dynja. Ajo është stacioni ynë që na siguron biletën për xhenet. Ne do të mbetemi pa biletë nëse i kushtojmë vëmendje vetëm dunjasë dhe kënaqësive të saj. Le të përpiqemi ta fitojmë kënaqësinë e Allahut të Plotfuqishëm dhe mëshirën e Tij, sepse ajo na çon në xhenet, së bashku me veprat tona të mira.

Ndoshta kurrë nuk do të arrijmë t’i realizojmë shumicën e dëshirave tona të kësaj bote në jetë, por kjo nuk është e domosdoshme dhe është e papërfillshme, nëse realizohet dëshira më e madhe, e cila për çdo besimtar duhet të jetë xheneti.

Përkthim : Miftar Ajdini

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here