8.6 C
zurich
Sunday, December 15, 2019

Bashkim Aliu

SHEMBËLLTYRA E TË DËRGUARIT TË FUNDIT TË ZOTIT-MUHAMEDIT S.A.V.S., NË MILENIUMIN...

BASHKIM ALIU   Shembëlltyra e të Dërguarit të Fundit të Zotit, Muhamedit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka qenë figura qëndrore jo vetëm...