Vërtet, gruaja është krijuar prej brinjës!

94
0

Transmetohet se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:
”Pranoni rekomandimin që grave t’u bëni mirë. Vërtetë gruaja është krijuar prej brinjës, kurse pjesa më e lakuar e brinjës është më lartë. Nëse provon ta drejtosh, do ta thyesh, e nëse e le çfarë është, ajo mbetet e shtrembër. Andaj, pranoni rekomandimin ndaj grave.”

Dhe mos harro asnjëherë se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Besimtari me iman të plotë, është ai që është më i sjellshmi, dhe më i miri prej kush është ai që është më i miri për gratë e veta.

Hadith

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here