VITRINA E LIBRIT- Dyzet Netë Vëllimi 3

77
0

Dyzet Net, pjesa e tretë

Autori Metin Izeti në këtë vepër ka përmbledhur ligjëratat e tij mbi komentimin e disa kaptinave të fundit kura’nore. Ky libër është mjaft i qartë dhe i kapshëm për lexuesin. Si i tillë ai pasuron bibliotekën e lexuesve shqiptarë por thellon edhe njohuritë e tyre mbi këto sure.

Vëllimi i tretë i librit “Dyzet net” i përmban dyzet ligjëratat e mbajtura në hapësirat e Fondacionit Throni, duke filluar nga sureja el-Adijat e deri tek sureja ed-Duha dhe është vazhdë e dy librave të botuar më herët me po të njëjtin titull.

Ndër të tjera në këtë libër do të gjeni ligjëratat mbi komentimin e sureve të Kur’anit Fisnik:

Surja   el-Adijat

Surja   El – Kadër

Surja   El-Alek

Surja   ZILZAL

Surja   ed-Duha

Këtë libër mund ta bëni tuajin duke e porositur në adresën islamchop.ch ose në nr e telefonit 041 79 469 50 36 – ( Viber dhe WhatsApp )

Titulli: Dyzet Net, pjesa e tretë
Autorë: Metin Izeti
Botues: Logos – A

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here