Familja

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

Plot nga njerëzit, mendojnë se lumturia dhe shpëtimi, janë në gjërat kalimtare të kësaj dynjaje. Një grup nga ta, lumturinë e paramendojnë në arritjen...

RËNDËSIA E NAMAZIT

Frikojuni Allahut për fenë e juaj në përgjithësi dhe për namazin e juaj në veçanti. Faleni namazin dhe përkujdesuni për të. Faleni me frikërespekt...

PËRQENDRIMI NË FE

Allahu, azze ue xhel, na njoftoi se Kur’anin e zbriti për të përsiatur dhe për të vepruar me të: “Vallë, a nuk përsiatin ata për Kur’anin apo...

KRYERJA E NJË SHËRBIMI TË MIRË

Nga tradita e Allahut në njerëzit është që t’i nënshtrohen njëri-tjetrit dhe nuk ka mundësi që të plotësohet lumturia e tyre përveç se nëpërmjet...

KRYERJA E NJË SHËRBIMI TË MIRË

Nga tradita e Allahut në njerëzit është që t’i nënshtrohen njëri-tjetrit dhe nuk ka mundësi që të plotësohet lumturia e tyre përveç se nëpërmjet...

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

1. Mos e urre askënd, edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh. 2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë. 3....

DËMI DHE PASOJAT E MËKATEVE

Disa prej muslimanëve në këtë kohë bashkëkohore u sprovuan me botën e materializmit. Një grup prej tyre u dhanë pas epsheve e pasioneve duke...

NË MES TË GJYNAHUT DHE PROBLEMIT

I riu mund të bjerë në ndonjë gjynah, e më pas mundohet ta largojë veten prej atij gjynahu dhe hulumton për shkaqet që e...

MOS E NËNÇMO TJETRIN PËR GJYNAHUN E TIJ

Myslimani e do Allahun dhe e do çdo vepër që Allahu e do, e urren gjynahun dhe atë që e vepron. Ai është i...

MOS E LËR THIRRJEN NË FE

I riu që bën gjynahe, edhe pse të gjithë jemi të tillë, në vete ndien kundërshtim dhe përleshje mes dy gjërave; Ai dëgjon fjalime për...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img