Familja

Feja e vërtetë tek allahu është vetëm islami

Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të...

E DREJTA E FQINJIT

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të...

PESË FATKEQËSITË E MËDHA

O muslimanë, në vazhdim do të flasim për një hadith të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, një hadith madhështor...

DUAJA DHE DOBITË E SAJ

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se duaja është një ndër adhurimet më madhështore. Numan ibën Beshiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell nga i...

SHTËPIA E MUSLIMANIT

Falënderimi i takon vetëm se Allahut dhe paqja dhe lavdia qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin dhe të Dërguarin e Allahut. O ju...

PUSHIMET DHE UDHËTIMET

Njeriu përgjatë jetës së tij kalon nëpër stacione të ndryshme, ku disa nga to ndërtojnë e disa nga to shkatërrojnë, disa nga to...

HARAMET QË NDIKOJNË NË VËLLAZËRI

Allahu, azze ue xhel, e dërgoi Muhamedin, salallahu alejhi ue selem, mëshirë për të gjithë, për njerëzit dhe xhinët. U dërgua t’i bashkojë zemrat e besimtarëve në...

PUSHIMI VEROR DHE UDHËTIMI

O muslimanë! Koha vetvetiu ecën shpejt dhe ai që është i shkujdesur në jetë harron se koha e tij me shpejtësi të madhe do t’i...

PËRGATITJA PËR HAXH

O muslimanë! Frikojuni Allahut me frikërespekt të vërtetë, adhuroni Atë me përkushtim të sinqertë duke qenë në fenë e pastër, faleni namazin jepeni zeqatin se...

SI MOS TË DUHET ALLAHU?

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img