Familja

RUAJI KËTO SHTATË RREGULLA TË LUMTURISË

1. Mos e urre askënd, edhe nëse dëmi i tij ndaj teje është shumë i madh. 2. Mos u mërzit asnjëherë dhe bëj dua shumë. 3....

DËMI DHE PASOJAT E MËKATEVE

Disa prej muslimanëve në këtë kohë bashkëkohore u sprovuan me botën e materializmit. Një grup prej tyre u dhanë pas epsheve e pasioneve duke...

NË MES TË GJYNAHUT DHE PROBLEMIT

I riu mund të bjerë në ndonjë gjynah, e më pas mundohet ta largojë veten prej atij gjynahu dhe hulumton për shkaqet që e...

MOS E NËNÇMO TJETRIN PËR GJYNAHUN E TIJ

Myslimani e do Allahun dhe e do çdo vepër që Allahu e do, e urren gjynahun dhe atë që e vepron. Ai është i...

MOS E LËR THIRRJEN NË FE

I riu që bën gjynahe, edhe pse të gjithë jemi të tillë, në vete ndien kundërshtim dhe përleshje mes dy gjërave; Ai dëgjon fjalime për...

VEPRIMI I SË MIRËS PAS SË KEQES

Kur të biesh në ndonjë gjynah, shpejto veproje një të mirë, se e mira e shlyen të keqen. Ibn Mesudi tregon për një burrë që...

MOS HIQ DORË NGA SHOKËT E MIRË

Nganjëherë i riu gjynahqar e sheh veten i zënë rob dhe i lidhur me prangat e gjynaheve, për këtë arsye i drejtohet vetes e...

LARGOHU NGA SHKAQET QË TË ÇOJNË NË GJYNAH

Besoj që nga përvoja dhe jeta jote personale e dini që gjynahu nuk është bimë e shkulur në shkretëtirë, por ai ka shkaqe dhe...

PENDIMI I SINQERTË DHE I DREJTË

Allahu është i mëshirshëm me robërit e Tij dhe i Gjithëdijshëm për natyrshmërinë e tyre. Allahu thotë: “E si të mos dijë Ai që...

NËSE PËRSËRITET GJYNAHU, PËRSËRITE PENDIMIN

I riu mund të bjerë në gjynah e më pas të ndiejë keqardhje, të pendohet dhe ta braktisë gjynahun. Pastaj sërish ta përsëritë gjynahun...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img