Islam

SA HUMBJE E MADHE PËR TË PAJKUDESSHMIT!

Pakujdesia ndaj përmendjes së Allahut është humbje e madhe, me pasoja të rënda dhe që çon në zemërngurtësi. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej...

PËRFITIMI I SHKATHTËSIVE TE FËMIJA

Prej shkathtësive shoqërore që kërkohen të mbillen dhe të zhvillohen te fëmija, përmendim: – Pritja dhe përcjellja e të tjerëve, bashkëndjenja me të tjerët, kuptimi...

LIDHSHMËRIA MES GJUHËS, ZEMRËS DHE GJYMTYRËVE

Njeriu i cili sakrifikon jetën e tij në arritjen e kënaqësisë së Allahut, ai është njeri me zemër të pastër, me fjalë të sinqerta...

FËMIJA ËSHTË AMANET

Dijetarët kanë thënë: “Fëmija është amanet te prindërit. Zemra e tij e pastër është gur i çmuar, e shtrenjtë, e pafajshme, pa asnjë njollë...

DOBITË E DHIKRIT

– Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to: • Dhikri e largon shejtanin dhe...

PREJ SHENJAVE QË E DO ALLAHUN ËSHTË PËRMENDJA E SHPESHTË E TIJ

“Përcjell er-Rebia ibn Enes, Allahu e mëshiroftë, prej disa shokëve të tij që thoshin: ‘Prej shenjave që Allahun e do është përmendja e shpeshtë...

DOBITË E DHIKRIT

– Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to: • Dhikri e largon shejtanin dhe...

MUAJI REXHEB – DISPOZITA DHE DOBI

Muaji Rexheb është muaji i shtatë në radhë nga dymbëdhjetë muajt e vitit hixhri. Emri i tij buron nga fjala ‘et-terxhib’ që do të thotë...

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

Lavd falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri Kur’anin udhëzimin për njerëzimin dhe shkak i lumturisë së tyre. Dëshmoj se nuk i...

DHIKRI ËSHTË JETË PËR ZEMRËN

Ebu Musa, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, ka thënë: “Shembulli i atij...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img