Islam

TË RRALLË, POR EKZISTOJNË

Ai që të do sinqerisht: – Të lexon, kur je në heshtje. – E sheh të mirën në ty, kur je në zemërim. – E ndien butësinë...

CILI ËSHTË SHKAKU I PIKËLLIMIT TËND?!

– Nëse është shkaku i pikëllimit tënd sëmundja, dije se ajo për ty është hair dhe përfundimi i saj është shërimi. Allahu i Madhëruar thotë. “I...

KATËR GJËRA QË NUK I KE DITUR

Katër gjëra e sëmurin trupin: Të folurit e tepërt. Gjumi i tepërt. Të ngrënit e tepërt. Marrëdhëniet e tepërta seksuale.  Katër gjëra e shkatërrojnë  trupin: ...

AFËRSIA E GJAKUT DHE RESPEKTIMI I FAREFISIT

Me afërsi gjaku nënkuptojmë të afërmit nga ana e babait ose e nënës. Afërsia ndodh kur dy njerëz lidhen njëri me tjetrin me...

MUAJI SEFER -RREGULLA DHE DOBI

Muaji Sefer ( Safer) është muaji i dytë në radhë nga muajt hixhri dhe vjen pas muajit Muharrem. Është quajtur me këtë emër...

ÇDO PERSON NË BRENDËSI E KA TREGIMIN E VET TË PIKËLLIMIT

Çdo person, thellë në brendësi, e ka tregimin e vet të pikëllimit. Person, që në brendësi ka gjynah e nga ai do të pendohet. Person, që...

KËRKIMI I DIJES- RREGULLA DHE DOBI

Dija fetare është jetë për zemrat dhe shpirtrat, dritë për sytë, kopsht për mendjet, udhëzim që me të ndriçohet ibadeti dhe rregullat ndërnjerëzore. Dija...

DITA E XHUMA – RREGULLA DHE DOBI

Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe i ngriti disa në shkallë të larta karshi disa të tjerave: “Zoti yt krijon ç’të...

SEXHDJA E HARRESËS (SEVI SEXHDJA) – RREGULLA DHE DISPOZITA

Njeriu mundohet që t’i kryejë ibadetet të plota, por ndodh nganjëherë që të gabojë ose të ketë mangësi gjatë kryerjes së ibadetit. Për...

LUTJA NË QABE U BË SHKAK SHËRIMI

Dr. Muhamed Hasani rrëfen dhe thotë: Para se të filloja ligjëratën time në Mekë, m’u afrua një njeri dhe më tha: “Shejh Muhamed Hasan, të betohem...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img