Islam

Sot është koha e butësisë!

“Nganjëherë njeriu kaplohet nga xhelozia për fenë dhe zemërohet shumë kur i sheh njerëzit duke u treguar të pabindur ndaj Allahut e duke kryer...

PESË THEMELET IMANORE NË EDUKIMIN E FËMIJËVE

Për ta filluar një proces edukator të saktë dhe preciz, kemi nevojë që ta fillojmë në formë të pla­nifikuar dhe shkencor, po ashtu kemi...

3 Vepra e shpëtojnë njeriun dhe 3 vepra e shkatërrojnë atë

Pejgamberi, sal-lAllahu alejhi ve selem, ka thënë: “Tri gjëra janë shpetimtare për njeriun dhe tri gjëra janë shkatërruese për njeriun, ato janë: – Devotshmëria, (edhe fshehurazi...

8 cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë

Cilësitë e pëlqyeshme të gruas e cila kërkohet për martesë Qëllimi dhe urtësia e martesës është arritja e kënaqësisë së ndërsjelltë midis mashkullit dhe femrës,...

Katër gjëra e sjellin furnizimin

Ka thënë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë: “Katër gjëra e sjellin furnizimin: 1. Namazi i natës. 2. Kërkimi i faljes shpesh para agimit. 3. Të bërit zakon...

Sytë e personave që nuk do ta shohin zjarrin e Xhehenemit

Lum ai që e ul shikimin kur pranë tij kalon një grua, apo kur ai kalon pranë saj! Lum ai që kur e lexon gazetën...

Sot është koha e butësisë!

“Nganjëherë njeriu kaplohet nga xhelozia për fenë dhe zemërohet shumë kur i sheh njerëzit duke u treguar të pabindur ndaj Allahut e duke kryer...

Si te jesh i lumtur me gruan

-Te jesh i lumtur me gruan Qe te jesh i lumtur me gruan duhet patjeter: (1) te kesh durimin e Ejjubit alejhis-selam (2) dhe verberine e Jakubit...

Kjo është vepra që njeriu të qëndrojë përjetësisht në Zjarr.

Shirku i madh është shkak që robi të qëndrojë përjetësisht në Zjarr.  Thotë i Lartësuari në Kuranin Famëlartë: “Vërtet, atij që adhuron tjetërkënd përveç Allahut (i...

Sa madhështore është kjo Fe

Sa madhështore është kjo Fe; – Nje gjysem hurme na largon nga zjarri . – Sadakaja, lemosha e shuan hidherimin e Allahut. – Një ditë agjerim na...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img