Islam

PËRSHKRIMI I MUHAMEDIT, ALEJHI SALATU UE SELAM, DHE EMRAT E TIJ

Detyrim i çdo muslimani është që ta njohë të Dërguarin e tij, alejhi salatu ue selam, ta njohë prejardhjen e tij fisnike, vendlindjen e tij fisnike,...

NDËSHKIMI I BESIMTARËVE

Prej traditës së Allahut në njerëzit është që forca të mos vjen vetëm se pas belas, dhe çdo herë që shtohet fatkeqësia, dhe ajo...

DO TË VIJË DITA KUR DO TË JESH JASHTË LINJE

Do të vijë një ditë kur të gjithë do të shikojnë në emrin tënd dhe atë do ta gjejnë: Offline (i shkyçur). Të dashurit e...

NJERËZIT AMBICIOZË DHE TË SUKSESSHËM NË PROJEKTE (1)

Një projekt që të përfundojë me sukses ka nevojë për ambicie të lartë. Në vazhdim do t’i përmendim disa shembuj të mrekullueshëm të njerëzve ambiciozë...

KRIMI I SIHRIT (MAGJISË)

O muslimanë, udhëzimi është dhuratë e Allahut dhe me të e begaton atë që do nga robërit e Tij. Allahu na urdhëroi që ta...

SËMUNDJA E DASHALIGËSISË

Gjen njerëz që zemrat e tyre janë ngurtësuar dhe gëzohen apo qeshen me fatkeqësitë dhe dëmet që u ndodhin vëllezërve të tyre myslimanë. Kjo...

TË DREJTAT E RRUGËS DHE ETIKA E SAJ

Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt...

LEHTËSIMI I GJENDJES SË HALLEXHIUT DHE BORXHLIUT

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!, i ndihmonte atij që e kaplonte brenga e borxhit dhe e mësonte...

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI QË E MËSON KURANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Kjo temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman b. Afani, radijallahu anhu, prej Pejgamberit,...

ZILIA DHE DËMI I SAJ

Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit dhe na paralajmëroi që...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img