Islam

PËRGATITJA PËR HAXH

Frikojuni Allahut me frikërespekt të vërtetë, adhuroni Atë me përkushtim të sinqertë duke qenë në fenë e pastër, faleni namazin jepeni zeqatin se kjo...

VEPRA TË MIRA ME RASTIN E DHJETË DITËVE TË DHULHIXHES

Namazi farz (i detyruar). Agjërimi vullnetar dhe agjërimi në ditën e Arafatit. 3.Dhënia e sadakasë. Tehlili – shqiptimi i fjalës la ilahe il-lallah (nuk i...

DISKUTIMI PËR ZEKATIN

Një prej profesorëve tanë në universitet ishte i pasur me njohuri. Dallohej me detajet që i dinte në shumë lëmenj të përgjithshëm, shtoja këtu...

TI DHE FËMIJA YT

Mos i thuaj fëmijës tënd: Ngrihu dhe falu, se përndryshe do të shkosh në Xhehenem… po thuaj: Eja falu me mua, të jemi së...

SI T’I TRAJTOJMË GABIMET TONA

Pas këtij udhëtimi me të gjitha ato ndodhi të llojllojshme dhe të ndryshme në prezantimin dhe detajet e tij, mund t’i shkruaj disa vija...

I PANJOHURI DHE “I BIRI IM RA’DI”

Letrën time po ta lë pranë vetes sate, ashtu që të argumentosh me të, kur t’i këshillosh njerëzit. Këto ishin fjalët e fundit në letrën...

LIGJËRUESI KOKËZBULUAR

Kur udhëtoj për ndonjë shtet perëndimor, nuk kam nevojë ta mbuloj kokën me shaminë që te ne njihet me emrin esh-shimag. Një herë qëndroja në një...

MOS E KONSULTO NJERIUN DEKURAJUES

Një kohë vazhdonte të më joshte ideja ta shkruaja një libër për Të rinjtë e sahabëve, por luhatesha në marrjen e vendimit, nuk dija se...

HATIBI I DOMOSDOSHMËRISË

Një shok imi shumë i respektuar më autorizoi ta zëvendësoja për hutben e xhumasë. Ishte hera e parë që në atë xhami do ta...

KËSHILLA E PAPJEKUR

U nisa për udhëtim. Para se të hipja në aeroplan, më telefonoi një vajzë. Pyetja e saj ishte rreth një personi të sëmurë psiqikisht,...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img