Islam

POROSI DREJTUAR ATIJ QË UDHËTON PËR TË VIZITUAR QABENË

Shumë nga myslimanët kujdesen të udhëtojnë për në Mekë, që të vizitojnë Qabenë dhe kanë dëshirë që pushimin ta kalojnë në Mesxhidul Haram, të...

AGJËRIMI VULLNETAR

MUNDËSI E PASTËR Ata që punojnë me ndërrime dhe nëpër rajone të izoluara, kanë mundësi të madhe për agjërim vullnetar. Kur janë në ndërrim të...

BAJRAMI

Bajrami është rit islam, në të paraqiten pamjet e nënshtrimit dhe përuljes ndaj Allahut si dhe shumë nga kuptimet shoqërore dhe shpirtërore. Në...

DISA RREGULLA TË ZEKATIT TË PASURISË

TË KEMI KUJDES GJATË NXJERRJES SË ZEKATIT TË PASURISË Zekati i pasurisë nuk jepet për t’i dhënë iftar agjëruesit, sepse zekati i takon të varfrit,...

ZEKATI I FITRIT – RREGULLA DHE DOBI

Zekati i fitrit bën pjesë në adhurimet dhe veprat e mëdha që myslimanin e afrojnë tek Allahu, kjo për shkak të lidhshmërisë që...

DHJETË NETËT E FUNDIT DHE NATA E KADRIT

Allahu i dalloi krijesat ndërmjet tyre në vlerë dhe disa i ngriti në shkallë të larta karshi disa të tjerave. Nga ditët dhe...

NAMAZI I TERAVIVE DHE NAMAZI I NATËS

NAMAZI I TERAVIVE NË RAMAZAN Pejgamberi ﷺ thotë: “Atij që e fal namazin e natës gjatë Ramazanit duke besuar dhe llogaritur në shpërblimin e Allahut,...

PERSONAT QË LIROHEN NGA AGJËRIMI

ARSYEJA E QARTË DHE ARSYEJA E FSHEHTË I sëmuri me sëmundje të rëndë, udhëtari në rrugë të shpejta (autostrada) dhe lehona, nuk është problem po...

GJËRAT QË E PRISHIN AGJËRIMIN

LLOJET E GJËRAVE QË E PRISHIN AGJËRIMIN Njëri lloj i gjërave që e prishin agjërimin është ai i zbrazjes, si marrëdhëniet, vjellja me qëllim menstruacionet ose...

VEPRA TË MIRA NË RAMAZAN

Namazi farz (i detyruar). Agjërimi i Ramazanit. Namazi i teravive. Përshpejtimi i iftarit. Vonimi i syfyrit. Shqiptimi i fjalës: “Subhane Melikil-Kuddus (I Lartësuar...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img