Islam

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër Dr. Muhamed bin Seid tregon: “Shejhut tonë Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) iu lexua hadithi ku...

3 veprat që e fusin gruan në Xhenet

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)...

MOTËR KUJDES NGA KJO DASHURI!

Ki kujdes nga dashuria që i verbëron sytë! Ki kujdes nga dashuria që shejtanin e kënaq! Ki kujdes nga dashuria që nuk është i kënaqur me...

10 shenjat e medha të Kiametit

Përcillet nga Hudhejfe bin Usejd El-Gifarij se Profeti alejhi selam ka thënë: “ Kiameti nuk do të ndodhë pa parë ju më parë dhjetë shenja: lindja...

3 llojet e shpirtit

Shpirti i njeriut është një nga krijesat më komplekse dhe më të mahnitshme të Allahut të Madhërishëm. Në bazë të mjedisit shoqëror ku gjendet,ai...

A KE MUNDËSI TA SHPËRBLESH NËNËN TËNDE?!

Allahu e mëshiroftë atë grua që sytë e saj derdhën lot nga lodhja dhe vështirësitë! Allahu e mëshiroftë atë grua që e shtrydhi jetën e...

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër Dr. Muhamed bin Seid tregon: “Shejhut tonë Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) iu lexua hadithi ku...

Kthehu e falu, se ti nuk je falur!

Namazi është shtylla e fesë. Për shkak të rëndësisë së tij Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka sqaruar formën e faljes së tij...

SJELLJA E MIRË E PËRFITON ZEMRËN E GRUAS!!

Kur gruaja bën shaka me ty, edhe ti ktheja me shaka dhe bëje të qeshë! Kur ajo dyshon në ty, distancohu për shkurt që t’i...

SI TA PËRMBASH VETEN QË MOS TA RRAHËSH FËMIJËN TËND!!

Zemërimi është një ndër faktorët më kryesorë që e nxitën prindin ta rrah fëmijën e vet dhe më vonë të ndjejë keqardhje! Si ta përmbash...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img