Islam

Seminar me imamë për përllogaritjen e kalendarit lunar (kalendarit të hënës)

Me 26.02.2018 në Schlieren-Zurich u organizua Seminar rreth llogaritjes së muajve të hënës sipas përllogaritjeve astronomike dhe kuptimi i teksteve fetare për fillimin e...

Mbështetur mbi pragun e pritjes! Nga: Muhamed Sytari

Si sot, para një viti, kjo përshpirtje më kishte rrethuar, duke ma bërë natën ditë lutjesh e diell rrezatues, që shpërndan shpresë e dritë...

Komponentet e personalitetit islam

Pedagogjia islame synon nxjerjen e individit musliman, kurse individi musliman është ai që i vepron punët e mira (pozitive), pasiqë vepra e mirë është...

Misteri i Xhamisë që nuk shpjegohet dot -Studiuesit anglezë mbetën me gojë hapur

Xhamia Sidi Bashir në Ahmedabad të Indisë ka dy minare që, edhe pse janë 3 kate të larta secila, mund të lëkunden me një...

A dëshiron rehati në mendje, zgjërim të gjoksit qetësi të nefsit, zemrës dhe jetë të rehatshme?

Allahu i Lartësuar thotë: “Edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë (mëkat) të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetes së tyre, e përmendin Allahun...

Cilat janë pesë gjërat që Pejgamberi a.s. u lut që mos t’i përjetojmë?

Abdullah ibnu Umer ka thënë: Profeti a.s. na është drejtuar me këto fjalë: “O muhaxhirë! Nëse sprovoheni me pesë gjëra, e lus Allahun që...

Xhamia Et’hem Beu mbyllet për besimtarët, do të restaurohet nga TIKA

Xhamia Et'hem Beu në Tiranë, simbol i kryeqytetit të Shqipërisë, do të restaurohet nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), ndërsa po bëhen...

A E Dini Dallimin Ndermjet Dy Sureve (El Felek Dhe En Nas) ?!

A e dini dallimin ndermjet dy sureve (el felek dhe en nas) ?! A e dini dallimin ndermjet dy sureve (el felek dhe en nas)...

Damasku…! Nga: Muhamed Sytari

Damasku! A mund të përshkruhet Damasku? A mud të përshkruhet xheneti para dikujt, që s'e ka parë atë? Kush mund ta përshkruajë atë, që...

Çdo punë mund të jetë sadaka

Një djalosh i veshur me pantallona të njollosura dhe një bluzë të vjetër në një supermarket shikonte nëpër kutit e pemëve dhe perimeve të...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img