A ke dhënë sadaka për prindërit e tu që kanë ndëruar jetë?

81
0

Përcillet se Sead bin Ubade – Allahu qoftë i kënaqur me të – i tha Profetit alejhi selam:“O i Dërguari i Allahut! Nëna ime vdiq dhe unë jam larg saj, prandaj a mund t’i bëj dobi sadakaja që mund të jap për të?Tha: “ Po.”Tha Sead bin Ubade: “ Unë të kam ty si dëshmitar që plantacionin tim (të hurmave) e jap sadaka për të.”Buhariu dhe Muslimi

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here