Islam

Unë nuk jam mbikqyrës i fesë, as pasqyra e saj!

Nuk përkufizohet Islami në veprimet e mia, as në sjelljen time, as në dijen a preferencat e mia intelektuale! Nëse ndonjeherë keni kuptuar të...

KUPTIMI I SURES “ET TIN”

SUREJA “ET TIN” (E zbritur në Mekë, ka 8 ajete) Ajetet 1 – 8 Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Për fikun dhe ullirin! Dhe Turi Sinanë! Dhe për...

Sprovat në këtë botë janë pastrim për shpirtin

Sprovat në këtë botë janë pastrim për shpirtin dhe mëshirë për robin e Allahut. Besimtari kur sprovohet nuk duhet ta privojë veten e tij nga...

MËNYRE MË E MIRË SE SI TI RUAJMË FËMIJËT TANË NGA SHEJTANI

E para: Përmendja e Allahut të Plotfuqishëm tek hyrja në shtëpi. Përmendja e Allahut të Plotfuqishëm kur duam të hamë ushqim apo darkë; dhe...

Këshilla për një burrë dhe grua muslimane të lumtur

Zgjedhë të shërosh, të mos lëndosh. Zgjedhë të falësh, të mos përbuzësh. Zgjedhë të qetësohesh, të mos bërtasësh. Zgjedhë të harrosh, të mos grindesh. Zgjedhë të ruash, të...

CILA ËSHTË DISTANCA NË TË CILËN NUK LEJOHET TË KALOSH PËRPARA ATIJ QË FAL NAMAZ?

U pyet shejkh Ibn Uthejmini – Allahu e mëshiroftë: Cila është distanca në të cilën nuk lejohet të kalosh përpara atij që fal namaz? –...

3 Kategori njerëzish nuk do të hyjnë në Xhenet

I Dërguari sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Tri kategori njerëzish nuk do të hynë në Xhenet dhe Allahu nuk do ti shikoj ata në...

MEKË – Projekti i renovimit të Zamzam do të përfundojë para muajt të Ramazanit

MEKË - Puna në projektin e renovimit të Zamzam do të përfundojë para ardhjes së muajit të shenjtë të Ramazanit, sipas zyrtarëve. Më shumë se...

Katër gjëra e sjellin furnizimin

Ka thënë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë: “Katër gjëra e sjellin furnizimin: 1. Namazi i natës. 2. Kërkimi i faljes shpesh para agimit. 3. Të bërit zakon...

A shërbejnë si kriter vlerësimi, në Islam, bukuria dhe ngjyra e njeriut?

A shërbejnë si kriter vlerësimi, në Islam, bukuria dhe ngjyra e njeriut për t’i dhënë përparësi dikujt, qoftë ky dallim edhe mes fëmijëve? Përgjigje: Falenderimi...

Të fundit

- ISLAMSHOP.CH -spot_img