Hadithi që flet për një tregtar dhe një majmun!

117
0

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Një herë, një burrë ngarkoi verë në anijen e tij për ta shitur dhe me vete kishte edhe një majmun.

Ky njeri kur e shiste verën e përziente atë me ujë, pastaj e shiste. Majmuni e mori qesen e parave, u ngjit mbi direkun e anijes dhe filloi të hidhte një dinar në det dhe një dinar në anije, derisa i ndau ato.” (Ahmedi (2/306)

Dobi: Në hadith pohohet zgjuarsia e disa kafshëve, ku veçohet kjo kafshë e njohur për imitimet që i bën njeriut në veprat dhe sjelljet e tij. “Ngjarjet e popujve të hershëm” Shejh: Mesh’hur Hasen Selman (Allahu e ruajt!)

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here