Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër

Mos i humb

Vetëm Allahu e di të fshehtën e askush tjetër

Dr. Muhamed bin Seid tregon: “Shejhut tonë Ibën Bazit (Allahu e mëshiroftë!) iu lexua hadithi ku tregohet humbja e gjerdanit të Aishes radijAllahu anha. Hadithi gjendet tek “Sahihul-Buhari” në fillim të kapitullit të tejemumit. (1)

Ai (Allahu e mëshiroftë!) tha: “Prej dobive që gjenden në këtë hadith është se:

(1) I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk e di të fshehtën.

(2) Po ashtu edhe evlijatë (nuk e dinë të fshehtën).

Ngase i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe shokët e tij nuk e dinin vendin se ku ishte gjerdani.”

Përktheu: Unejs Sheme

- ISLAMSHOP.CH -spot_img
- ISLAMSHOP.CH -spot_img

Të fundit