Atlas i anatomisë së njeriut, shqip – anglisht – latinisht

Mos i humb

Titulli: Atlas i anatomisë së njeriut, shqip – anglisht – latinisht
Shtëpia Botuese: EDUALBA

Drejtore e botimit : Frida Musai

Perkthyese : Mimoza Gjika

Redaktor : Bardhyl Musai

Ky libër është pjesë e projektit të një enciklopedie me te madhe për shëndetin në përgjithest . Ne shqyrtimin e teksteve dhe ilustrimeve të prodhuara per Europa . Sylvie Louise Avon , D.M.D. , M. Sc . , CS ( ODQ ) , FRCD ( C ) , Faculty of Dentistry , Université Laval : Abde – Rahmane Azzouzi , M.D. Ph.D. Umtory Siden h Sainte Justine , Louise Beaulac – Baillargeon , B. Pharm . PD Faf Polits

 

Atlasi i anatomisë së njeriut është atlas mjekësor por edhe familjar për njohjen e sistemeve kryesore të trupit të njeriut . Ky libër paraqet një koleksion pamjesh dhe figurash të pjesëve të ndryshme të trupit , me shpjegime të qarta e të sakta , me termat përkatës të përdorur në tri gjuhë : shqip – anglisht- latinisht . Tekstet plotësuese ( hyrjet dhe kutizat anësore ) sjellin informacion shtesë mbi karakteristikat dhe funksionet e sistemeve të parashtruara . Struktura Struktura e librit përvijohet e ndarë në 14 tema kryesore dhe secila prej tyre paraprihet nga një hapësirë prej dy faqesh me një tekst të shkurtër që parashtron kontekstin . Brenda çdo teme , titujt dhe nëntitujt klasifikojnë ilustrimet duke i ndarë në nënkategori , gjë që lehtëson gjetjen e tyre në tabelën e lëndës . Libri ka edhe një fjalorth prej 45 termash anatomikë shumë të përdorshme dhe një tregues që përmban të gjitha termat , titujt , ndarjet dhe nënndarjet e ilustrimeve të përdorura në libër.

Ky Atlas i anatomisë së njeriut shpjegon në kontekst termat e marrë nga Terminologia Anatomica ( TA ) , vëllimi zyrtar i nomenklatures anatomike të miratuar ndërkombëtarisht ( përpunuar nga Komiteti Federativ i Terminologjise Anatomike ) , i cili që nga viti 1988 ka zëvendësuar Nomina Anatomica . Aty ku TA – ja nuk përmban asnjë term për të emërtuar një strukturë të caktuar , libri e le vendin bosh . Sinonimet e dhëna nga TA – ja janë përfshirë në një zë të vetëm : në këto raste fjala e dhënë në parantezë mund të zëvendësojë fjalën paraardhëse të shprehjes , duke dhënë një version të ri . Kjo do të thotë se për sinonimet ” nervus fibularis communis ” dhe ” nervus paeroneus communis zeri lexohet : ” nervus fibularis ( paeroneus ) communis . Po ashtu ka edhe raste kur nuk ekziston termi në latinisht . ung it der

MUND TA POROSISNI NË: www.islamshop.ch / www.fri.swiss/ ose ne numrin e telefonit :+41 79 469 50 36

- ISLAMSHOP.CH -spot_img
- ISLAMSHOP.CH -spot_img

Të fundit